3B Rölöve Ölçüm Sistemi

 

Kültürel mirasın belgelenmesi ve izlenmesi sürecinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi, gerek mimari koruma uygulamaları veya belgeleme, gerekse arkeolojik belgeleme açısından önemlidir.Tarihi yapıların korunabilmesi, Restitüsyon - Restorasyon projelerinin sağlıklı yapılabilmesi için altlık veri niteliğinde olan rölövelerin doğru ölçüm yöntemleri ile hazırlanabilmesi 3D rölöve ölçüm sistemi kullanımını gereklilik kılmaktadır.

 

Özellikle anıtsal yapıların ve sivil mimarlik örneği yapıların rölövelerinin  hazırlanması amacıyla yapılan konvansiyonel ölçümlerde, bazı yapıların özellikleri nedeniyle  (bir yapıda kubbeyi, tonozu vb gibi yerler) tam ve hassas ölçüm alınamamakta ve hazırlanan rölöve çizimleri hassas ve doğru olamamaktadır.

 

Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için hazırlanacak Rölöve çalışmasının, yapıların Restorasyon uygulamalarının sağlıklı olarak yapılabilmeleri için doğru olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

Ülkemizde 3D Lazer teknolojisini ilk olarak kullanan şirketimiz, konvansiyonel ölçümlerin yanı sıra 3D Lazer tarayıcı ile yapıların detaylı bir şekilde ölçülmesi, gerçek OrthoPhoto’larının hazırlanması ve rölöve çizimlerinin hassas ve doğru bir şekilde yapılması için gerekli imkanlara sahiptir. Bu ölçüm yöntemi ile, mimari ve arkeolojik belgelemenin yanı sıra, yapıların 3D nokta bulutu modelleri veya gerçek modelleri oluşturulabilmekte ve mimari ve arkeolojik belgeleme konusunda gerekli olan birçok veri elde edilebilmektedir.

YediNet