IŞIKLAR SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA        PROJESİ

REHABILITATION WORKS FOR      IŞIKLAR STRET 

ESKİŞEHİR, TURKEY

Ölçüm ve Değerlendirme Hizmetleri

Measurement and Assessment Services

Lazer Ölçüm Hizmetleri

Laser Measurement Services

Uygulama İşleri

Construction / Implementation Works

Restorasyon Uygulama İşleri

Restoration Implementation Works

Konservasyon Uygulama İşleri

Conservation Implementation Works

Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

Urban Rehabilitation Works

Danışmanlık Hizmetleri

Consultancy Services

Proje Danışmanlık Hizmeti

Consultation for Restoration Projects