GJİROKASTRA KALE VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA İŞLERİ

GJIROKASTER CASTLE AND STREET REHABILITATION PROJECT

GJIROKASTER, ALBANIA

Ölçüm ve Değerlendirme Hizmetleri

Measurement and Assessment Services

Lazer Ölçüm Hizmetleri

Laser Measurement Services

3B Model Hazırlama Hizmetleri

3D Model Preparation Services