HASANKEYF I. DERECE ARKOELOJİK SİT ALANININ İLERİ BELGELEME YÖNTEMLERİYLE BELGELENMESİ

SURVEY AND MEASURED DRAWINGS OF HASANKEYF ARCHEOLOGICAL        SITE WITH ADVANCED            DOCUMENTATION METHODS

BATMAN, TURKEY

Proje Hizmetleri

Project Services

RRR Hizmetleri

Architectural Applications Services

Rölöve – Survey Drawings 

           Restitüsyon Projesi – Restitution Project

           Restorasyon Projesi – Restoration Project

Ölçüm ve Değerlendirme Hizmetleri

Measurement and Assessment Services

Lazer Ölçüm Hizmetleri

Laser Measurement Services

3B Model Hazırlama Hizmetleri

3D Model Preparation Services