KAPALIÇARŞI SANDAL BEDESTENİ RESTORASYONU

GRAND BAZAAR SANDAL BEDESTEN RESTORATION

ISTANBUL, TURKEY

Proje Hizmetleri

Project Services

RRR Hizmetleri

Architecture Applications Services

RölöveSurvey Drawings

Ölçüm ve Değerlendirme Hizmetleri

Measurement and Assessment Services

Lazer Ölçüm Hizmetleri

Laser Measurement Services

3B Model Hazırlama Hizmetleri

3D Model Preparation Services

Uygulama İşleri

Application Works

Restorasyon Uygulama İşleri

Restoration Work Applications