KENT MÜZESİ VE YÖNETİM BİNASI REKONSTRÜKSİYONU

URBAN MUSEUM AND        ADMINISTRATION OFFICE          RECONSTRUCTION

ESKİŞEHİR, TURKEY

Ölçüm ve Değerlendirme Hizmetleri

Measurement and Assessment Services

3B Lazer Ölçüm Hizmetleri

3D Laser Measurement Services

Uygulama İşleri

Application Works

Restorasyon ve Konservasyon Uygulama İşleri

Restoration and Conservation Implementation

Works

Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

Urban Rehabilitation Works

Danışmanlık Hizmetleri

Consultancy Services

Proje Danışmanlık Hizmeti

Consultation for Restoration Projects