TRABLUS MEVLEVİHANE              RESTORASYONU

TRIPOLI MEVLEVI LODGE              RESTORATION

TRIPOLI, LIBYA

Uygulama İşleri

Application Works

Restorasyon ve Konservasyon Uygulama İşleri

Restoration and Conservation Implementation Works

Danışmanlık Hizmetleri

Consultancy Services

Uygulama Danışmanlık Hizmeti

Consultancy for Construction Works