TRABLUS MEVLEVİHANE            RESTORASYONU

TRIPOLI MEVLEVI LODGE                RESTORATION

TRIPOLI, LIBYA

Uygulama İşleri

Application Works

Restorasyon ve Konservasyon Uygulama İşleri

Restoration and Conservation

Implementation Works

Danışmanlık Hizmetleri

Consultancy Services

Uygulama Danışmanlık Hizmeti

Consultation for Constructing Projects